Cùng em học Tiếng Việt 2

Tuần 32 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - trang 47, 48 - Tuần 32 - Tiết 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 - Tiết 1 - Tuần 32 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Chuyện quả bầu (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 116) rồi thực hiện các yêu cầu sau:

a. Sắp xếp các chi tiết sau theo đúng trình tự diễn biến trong đoạn 3 Chuyện quả bầu.

A. Người vợ sinh ra một quả bầu. Họ cất lên giàn bếp.

B. Đi làm về, họ nghe thấy tiếng người trong quả bầu.

C. Từ trong quả bầu nhảy ra những người nhỏ bé, đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta hiện nay.

D. Hai vợ chồng lấy quả bầu xuống, đục một lỗ nhỏ trên quả bầu.

Thứ tự sắp xếp:....................

b. Câu chuyện giải thích điều gì?

Trả lời:

a. Sắp xếp trình tự diễn biến trong đoạn 3 Chuyện quả bầu :

A. Người vợ sinh ra một quả bầu. Họ cất lên giàn bếp.

B. Đi làm về, họ nghe thấy có tiếng người trong quả bầu.

D. Hai vợ chồng lấy quả bầu xuống, đục một lỗ nhỏ trên quả bầu.

C. Từ trong quả bầu nhảy ra những người nhỏ bé, đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta hiện nay.

b. Câu chuyện muốn giải thích: các dân tộc trên Đất nước Việt Nam là anh em một nhà, có chung một tổ tiên.

Câu 2. Điền l hay n vào chỗ trống?

      Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo ...ào, những cây ngô còn ...ấm tấm như mạ ...on. Thế mà chỉ ít ...âu sau, ngô đã thành cây rung rinh trước gió và ánh ...ắng mặt trời. Những ...á ngô rộng, dài, trổ ra mạnh mẽ, ...õn ...à.

Trả lời:

      Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng mặt trời. Những lá ngô rộng, dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà.

Câu 3. Nối từ cột A với từ trái nghĩa thích hợp ở cột B.

Trả lời:

Câu 4. Gạch dưới cặp từ trái nghĩa có trong các câu thơ sau:

a.  Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm.

b.    Đời ta gương vỡ lại lành

Cây khô cây lại đơm cành nở hoa.

c.  Én bay mặt sóng Hồng Hà

Én bay vào lại bay ra gọi đàn.

Trả lời:

a. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm.

b. Đời ta gương vỡ lại lành

 Cây khô cây lại đơm cành nở hoa.

c. Én bay mặt sóng Hồng Hà

Én bay vào lại bay ra gọi đàn.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: