Cùng em học Tiếng Việt 2

Tuần 25 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - trang 25, 26, 27 - Tuần 25 - Tiết 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 25, 26, 27 - Tiết 1 - Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Sơn tinh – Thủy tinh (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 60) rồi thực hiện các yêu cầu sau: 

a. Vì sao vua Hùng thấy khó xử, không biết nên gả Mị Nương cho ai?

A. Vì thấy không có ai xứng đáng với công chúa.

B. Vì cả hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh đều đến cùng một lúc và đều là người tài giỏi.

C. Vì Mị Nương không có thiện cảm với ai.

b. Nối tên nhân vật ở cột A với hành động ở cột B để thấy rõ cuộc chiến đấu của hai vị thần:

 

c. Câu chuyện giải thích hiện tượng thiên nhiên nào?

Trả lời:

a. Chọn B: Vì cả hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh đều đến cùng một lúc và đều là người tài giỏi.

b.

c. Câu chuyện giải thích hiện tượng lũ lụt.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Trăng biển

Em nhìn .....ăng ....ở dậy

Từ mặt biển ....ân .....ời

Khi triều dâng căng ngực

Biển bạc đầu ....ăng soi.

Suốt đêm rằm đi ....ơi

....ăng nghe hàng dương hát

Và tiếng mẹ ru hời

Từ xóm ....ài dào dạt.

(Như Mạo)

Trả lời:

Trăng biển

Em nhìn trăng trở dậy

Từ mặt biển chân trời

Khi triều dâng căng ngực

Biển bạc đầu trăng soi

Suốt đêm rằm đi chơi

Trăng nghe hàng dương hát

Và tiếng mẹ ru hời

Từ xóm chài dào dạt.

Câu 3. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây vào ô trống thích hợp trong bảng:

bờ biển, bãi biển, cửa biển, đáy biển, mưa biển, bão biển, lốc biển, cá biển, cua biển, hải âu.

Địa thế vùng biển

Sinh vật sống ở biển

Thời tiết ở biển

 

   

 Trả lời:

Địa thế vùng biển

Sinh vật sống ở biển

Thời tiết ở biển

bờ biển, bãi biển, cửa biển, đáy biển

cá biển, cua biển, hải âu

mưa biển, bão biển, lốc biển

Câu 4. Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B:

Trả lời:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: