Cùng em học Tiếng Việt 2

Tuần 23 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - trang 18, 19, 20 - Tuần 23 - Tiết 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20 - Tiết 1 - Tuần 23 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Bác sĩ sói (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 41) rồi thực hiện các yêu cầu sau:

a. Sắp xếp các nội dung sau theo diễn biến của câu chuyện Bác sĩ sói:

A. Sói mon men đến gần định lựa miếng để đớp sâu vào đùi Ngựa.

B. Sói thấy Ngựa đang ăn cỏ trên đồng cỏ.

C. Ngựa bình tĩnh giả đau để nhờ Sói khám bệnh.

D. Sói đóng giả bác sĩ để lừa Ngựa.

E. Ngựa kịp tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

Thứ tự sắp xếp: .....................

b. Sói dùng kế gian để hại Ngựa nhưng đã bị Ngựa trừng trị như thế naò?

c. Em đoán xem Sói rút ra bài học gì từ sự việc này?

Trả lời:

a. Thứ tự sắp xếp theo diễn biến truyện Bác sĩ Sói : B – D – C – A – E

b. Sói dùng kế gian để hại Ngựa nhưng Ngựa đã dùng mưu trí và sự bình tĩnh trừng trị lại nó bằng cách tung vó, đá cho một cú trời váng.

c. Sói rút ra được bài học: Không nên sống giả nhân, giả nghĩa. Những kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt đích đáng.

Câu 2. Điền l hay n vào chỗ trống?

a. .....e te

b. ....ập .....òe

c. ......anh chanh

d. .....ối liền

e. .......òng súng

g. thứ .....ăm

Trả lời:

a. le te

b. lập lòe

c. lanh chanh

d. nối liền

e. nòng súng

g. thứ năm

Câu 3. Tìm từ thích hợp chỉ muông thú điền vào chỗ trống:

- Dữ như ............

- Nhanh như ............

- Khỏe như ............

- Vẽ đường cho ........ chạy.

Trả lời:

- Dữ như cọp (hổ).

- Nhanh như sóc (thỏ).

- Khỏe như voi (trâu).

- Vẽ đường cho hươu chạy.

Câu 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in nghiêng trong mỗi câu sau. Viết câu hỏi đã đặt vào dòng bên dưới.

a. Chú Mèo tức tối nhìn theo bóng con chuột.

b. Chó nghe rất thính.

c. Sau một buổi cày vất vả, những chú trâu đang đủng đỉnh bước trên đường về làng.

Trả lời:

a. Chú Mèo tức tối nhìn theo bóng con chuột.

- Nhìn theo bóng con chuột, chú Mèo cảm thấy như thế nào ?

b. Chó nghe rất thính.

- Chó nghe như thế nào ?

c. Sau một buổi cày vất vả, những chú trâu đang đủng đỉnh bước trên đường về làng.

- Sau buổi cày vất vả, những chú trâu trông như thế nào khi bước trên đường về làng ?

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: