Giải cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 và tập 2 Tuần 10 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34


Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 10 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền c hay k vào chỗ trống?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bài Sáng kiến của bé Hà (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 78) và trả lời câu hỏi:

a. Vì sao hai bố con Hà chọn ngày Lập Đông làm ngày ông bà?

b. Bé Hà có những điểm gì đáng quý?

c. Em học được gì về cách cư xử với ông bà qua câu chuyện trên?

Lời giải chi tiết:

a. Hai bố con Hà chọn ngày Lập Đông làm ngày ông bà vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.

b. Bé Hà rất yêu quý và kính trọng ông bà.

c. Câu chuyện khuyên các em phải biết kính trọng, yêu thương ông bà của mình.

Câu 2

Điền c hay k vào chỗ trống?

éo ưa éo ưa

Ai nhanh ai khỏe

Lại đây với tôi

éo qua éo lại

ả hai lăn ềnh

Lời giải chi tiết:

Kéo cưa kéo cưa

Ai nhanh ai khỏe

Lại đây với tôi

Kéo qua kéo lại

Cả hai lăn kềnh

Câu 3

Hãy điền tiếp những từ ngữ chỉ người trong gia đình vào chỗ trống theo mẫu:

Mẫu: Ông ngoại,…

Lời giải chi tiết:

Những từ ngữ chỉ người trong gia đình là: ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh, chị, cô, chú, thím, cậu, mợ,…

Câu 4

Đặt một câu với từ em vừa tìm được ở bài 3.

Lời giải chi tiết:

Cuối năm học, bố tặng cho em một chiếc xe đạp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 34, 35

    Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 10 câu 5, 6, 7, vui học trang 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 6: Viết lời của em trong mỗi tình huống sau