Giải cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 và tập 2 Tuần 12 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 39, 40


Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 12 câu 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 1b. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bài Sự tích cây vú sữa (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 96) và làm theo yêu cầu:

a. Nối ô ở giữa với hình ảnh của mẹ được gợi lên từ cây vú sữa:


b. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

Lời giải chi tiết:

a.


b. Câu chuyện muốn nói tới tình yêu thương sâu nặng củe mẹ dành cho con.

Câu 2

Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

            Trong vườn có rất nhiều cây uối, ….uối cũng không mọc đơn lẻ. Khi mới ồng, bố em chỉ trồng một cây một thôi. Theo thời gian thì cây đã lớn lên và mọc biết bao cây uối con nữa. Khi cây chuối ưởng thành thì xung quanh nó cũng đã có đàn con đi theo. Có cảm mầm uối đang cố đội đất mọc lên, nhìn thấy vui và đông đúc.

Lời giải chi tiết:

            Trong vườn có rất nhiều cây chuối, chuối cũng không mọc đơn lẻ. Khi mới trồng, bố em chỉ trồng một cây một thôi. Theo thời gian thì cây đã lớn lên và mọc biết bao cây chuối con nữa. Khi cây chuối trưởng thành thì xung quanh nó cũng đã có đàn con đi theo. Có cảm mầm chuối đang cố đội đất mọc lên, nhìn thấy vui và đông đúc.

Câu 3

Ghép 4 tiếng: thương, yêu, quý, mến thành các từ có hai tiếng:

Lời giải chi tiết:

Các từ ghép được là: thương yêu, thương mến, yêu thương, yêu quý, yêu mến, quý mến, mến thương, mến yêu

Câu 4

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Trân trọng, kính trọng, yêu quý, kính yêu

a. Em rất ………. ông bà.

b. Thầy giáo là người em rất ………...

c. Em và Thu rất ……… tình bạn của hai đứa.

d. Bác Hà hàng xóm là người em rất ………..

Lời giải chi tiết:

a. Em rất kính yêu ông bà.

b. Thầy giáo là người em rất kính trọng.

c. Em và Thu rất trân trọng tình bạn của hai đứa.

d. Bác Hà hàng xóm là người em rất yêu quý.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 40, 41

    Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 12 câu 5, 6, 7, vui học trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 6: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau