Giải cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 và tập 2 Tuần 14 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 46, 47


Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 14 câu 1, 2, 3 trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bài Câu chuyện bó đũa (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 112) và làm theo các yêu cầu sau:

a. Tại sao người cha buồn phiền?

b. Nối từng ô ở cột A thích hợp ở cột B để có lời giải thích đúng:


c. Lời nói của người cha cuối truyện giúp em hiểu điều gì?

Lời giải chi tiết:

a. Người cha buồn phiền vì thấy các con hay va chạm, không yêu thương nhau.

b. Nối cột A với cột B:

c. Lời nói của người cha ở cuối truyện giúp em hiểu ra : anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

o ắng, ưu uyến, ô ức, óng ảy

b. i hay iê?

Chm gõ kn, thanh km, nước bn

Lời giải chi tiết:

a. l hay n?

lo lắng, lưu luyến, nô nức, nóng nảy

b. i hay iê?

Chim gõ kiến, thanh kiếm, nước biển

Câu 3

Đặt một câu nói về tình cảm anh chị em trong gia đình với từ đùm bọc

Lời giải chi tiết:

Anh chị em trong nhà phải yêu thương, đùm bọc  nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 47, 48

    Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 14 câu 4, 5, 6, vui học trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 4: Ghi lại bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Ai? Làm gì? vào bảng sau: