Giải cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 và tập 2 Tuần 2 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 8, 9


Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 2 câu 1, 2, 3 trang 8, 9 với lời giải chi tiết. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước các từ viết đúng chính tả

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bài Phần thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 13) và trả lời câu hỏi:

a. Na là một cô bé như thế nào?

b. Vì sao Na học chưa giỏi nhưng xứng đáng nhận được phần thưởng?

c. Mẹ của Na đã vui mừng như thế nào khi Na nhận được phần thưởng?

d. Em học được điều gì qua tấm gương của bạn Na?

Lời giải chi tiết:

a. Na là một cô bé tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè những lúc gặp khó khăn.

b. Na học chưa giỏi nhưng xứng đáng nhận được phần thưởng vì bạn ấy có tấm lòng rất đáng quý.

c. Khi Na nhận phần thưởng, mẹ của Na vui mừng và lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.

d. Qua tấm gương của bạn Na, em sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt giống bạn.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước các từ viết đúng chính tả:

a. sơ xài

b. xinh xắn

c. sạch xẽ

d. xót xa

Lời giải chi tiết:

Các từ viết đúng chính tả là: b, d

Sửa lại những trường hợp viết sai chính tả:

Sơ xài -> sơ sài; sạch xẽ -> sạch sẽ

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước từ không thuộc nhóm từ ngữ về học tập:

a. trung thực

b. bàn ghế

c. dạy dỗ

d. lớp học

e. thước kẻ

g. học sinh

h. cây bàng

i. cô giáo

k. trẻ em

Lời giải chi tiết:

Các từ không thuộc nhóm từ ngữ về học tập là:

a. trung thực

h. cây bàng

k. trẻ em

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu
  • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 9, 10

    Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 2 câu 4, 5, 6, vui học trang 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền dấu câu vào ô trống cho phù hợp