Giải câu 4 trang 13 SBT địa 6


Giải câu 4 trang 13 SBT địa 6, Nối ý ở phía bên trái với ý ở phía bên phải sao cho phù hợp.

Đề bài

Nối ý ở phía bên trái với ý ở phía bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ý nghĩa của bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu
  • Giải câu 3 trang 12 SBT địa 6

    Giải câu 3 trang 12 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng a) phân số và thước đo tỉ lệ. b) tỉ lộ số và thước đo tính sẵn. c) tỉ lệ số và tỉ lệ thước. d) tỉ lệ là phân số và là thước tỉ lệ.

  • Giải câu 2 trang 12 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 12 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệ Đúng Sai

  • Giải câu 1 trang 12 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 12 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng. a) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất. b) Bản đồ là hình vẽ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất. c) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí