Bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 74 SBT Vật lí 10


Giải bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 74 sách bài tập vật lý 10. Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

V.I.

Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì

A. giữa các phân tử chỉ còn lực hút.

B. giữa các phân tử chỉ còn lực đẩy.

C. giữa các phân tử có lực hút lớn hơn lực đẩy.

D. giữa các phân tử có lực đẩy lớn hơn lực hút.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về lực tương tác phân tử: giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và đẩy. Độ lớn của những lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy

Lời giải chi tiết:

Ta có: Giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và đẩy. Độ lớn của những lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy.

Chọn đáp án D

V.2.

Khí nào sau đây không phải là khí lí tưởng ?

A. Khí mà các phân tử được coi là chất điểm.

B. Khí mà các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

C. Khí không tuân theo đúng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

D. Khí mà lực tương tác giữa các phân tử khi không va chạm là không đáng kể.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về khí lí tưởng: khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm. Khí lí tưởng tuân theo đúng định luật Bôi lơ ma ri ốt

Lời giải chi tiết:

C - sai vì: Khí lí tưởng tuân theo định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Chọn đáp án C

V.3.

Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                              B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.                D. Áp suất.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về 3 thông số trạng thái của khí lí tưởng: nhiệt độ tuyệt đối, thể tích, áp suất

Lời giải chi tiết:

3 thông số trạng thái của khí lí tưởng gồm: nhiệt độ tuyệt đối, thể tích, áp suất

Khối lượng không phải là thông số trạng thái của khí lí tưởng.

Chọn đáp án B

V.4.

Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình ?

A. p/T = hằng số.                    B. p/V = hằng số.

C. p1V1 = p3V3.                       D. V/T = hằng số

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về đẳng quá trình: quá trình đẳng nhiệt - khí tuân theo định luật Bôi lơ ma ri ốt \({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2}\); quá trình đẳng tích - khí tuân theo định luật Sác lơ \(\dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}}\); quá trình đẳng áp - khí tuân theo định luật Gay luy xác \(\dfrac{{{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{V_2}}}{{{T_2}}}\)

Lời giải chi tiết:

A- đúng vì đẳng tích

C- đúng vì đẳng nhiệt

D- đúng vì đẳng áp

Chọn đáp án B

V. 5.

Đường biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trình ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về đồ thị của các đẳng quá trình

Lời giải chi tiết:

A- đẳng tích

B- đắng áp

C- đẳng nhiệt

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài V.6, V.7, V.8 trang 75 SBT Vật lí 10

    Giải bài V.6, V.7, V.8 trang 75 sách bài tập vật lý 10. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?

  • Bài V.9, V.10, V.11, V.12, V.13 trang 76 SBT Vật lí 10

    Giải bài V.9, V.10, V.11, V.12, V.13 trang 76 sách bài tập vật lý 10. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 40 atm. Nếu giảm nhiệt độ xuống tới 12°C và để một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suát khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu ?

  • Bài V.14, V.15 trang 76 SBT Vật lí 10

    Giải bài V.14, V.15 trang 76 sách bài tập vật lý 10. Người ta nối hai pit-tông của hai xilanh giống nhau bằng một thanh cứng sao cho thể tích dưới hai pit-tông bằng nhau. Dưới hai pit-tông có hai lượng khí như nhau ở nhiệt độ T0, áp suất p0.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.