Bài I.1 trang 20 SBT Vật lí 10


Giải bài I.1 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình vtb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ?

Đề bài

Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình vtb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ?

A. 24 km/h.         B. 48 km/h.

C. 50 km/h.         D. 40 km/h.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính tốc độ trung bình: \({v_{tb}} = \dfrac{S}{t}\)

Lời giải chi tiết

Gọi quãng đường AB là S (km, S > 0)

Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h, suy ra thời gian xe đi nửa đoạn đường đầu là \({t_1} = \dfrac{{S/2}}{{40}} = \dfrac{S}{{80}}(h)\)

Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 60 km/h, suy ra thời gian xe đi nửa đoạn đường sau là \({t_2} = \dfrac{{S/2}}{{60}} = \dfrac{S}{{120}}(h)\)

Tổng thời gian xe chuyển động là: \(t = {t_1} + {t_2} = \dfrac{S}{{80}} + \dfrac{S}{{120}} = \dfrac{S}{{48}}(h)\)

Vậy tốc độ trung bình của ô tô là: \(v = \dfrac{S}{t} = \dfrac{S}{{S/48}} = 48(km/h)\)

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
 • Bài I.2 trang 20,21 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.2 trang 20,21 sách bài tập vật lý 10. Hình 1.1 là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng. Theo đồ thị này, gia tốc a của vật tương ứng với các đoạn AB, BC, CD là bao nhiêu ?

 • Bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu ?

 • Bài I.9 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.9 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 20 km và chuyển động thẳng đều theo chiều từ A đến B. Ôtô đi từ A có vận tốc là 80 km/h và xe máy đi từ B có vận tốc là 40 km/h. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều từ'A đến B là chiều dương và chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian.

 • Bài I.10 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.10 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A rồi qua điểm B cách A 20 m trong thời gian t = 2 s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là vB= 12 m/s.

 • Bài I.11 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.11 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Một xe đạp đang đi với vận tốc 12 km/h thì hãm phanh. Xe chuyển động chậm dần đều và đi được thêm 10 m thì dừng lại.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí