Bài 4 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

a) Điền các địa danh: Chi Lăng, Xương Giang vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

b) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ hoat động của nghĩa quân Lam Sơn - màu xanh vào kí hiệu chỉ hoạt động của quân Minh.

c) Trình bày miệng diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang theo lược đồ.

d) Đánh dấu X vào ô trông ứng với những ý em cho là đúng.

1. Trong trận Chi Lăng - Xương Giang, những viên tướng nào của quân Minh bị tiêu diệt?

☐ Liễu Thăng.

☐ Thôi Tụ.

☐ Lương Minh.

2. Sau thất bại ở Chi Lăng - Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

☐ Bỏ vũ khí ra hàng.

☐ Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.

☐ Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan để được an toàn rút quân về nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 7. Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427)

Lời giải chi tiết

a), b)

Lược đồ trận Chi Lăng - Xương Giang

c) Diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang:

- 10/1427, hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta. Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy, tiến vào theo đường Lạng Sơn, một đạo do Mộc Thạch chỉ huy, tiến vào theo đường Hà Giang.

- Nghĩa quân quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt viện quân của giặc.

- 8/10/ 1427 Liễu Thăng dẫn quân tiến vào nước ta, bị nghĩa quân phục kích, bị giết ở Chi Lăng. Sau đó Lương Minh lên thay cho quân tiến xuống Xương Giang. Trên đường đi bị nghĩa quân tập kích ở Cần Trạm, tiêu diệt được hơn 3 vạn tên, Lương Minh bị giết tại trận.

- Mấy vạn địch còn lại cố gắng tới Xương Giang co cụm tại giữa cánh đồng, bị nghĩa quân từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống, kể cả tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc.

- Nghe tin, Liễu Thăng bại trận, Mộc Thạch vô cùng hoảng sợ, vội vàng rút quân về nước.

- Được tin viện binh bị tiêu diệt, Vương Thông ở Đông Quan vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và rút quân về nước.

d)

1.

☒ Liễu Thăng.

☒ Lương Minh.

2. ☒ Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan để được an toàn rút quân về nước

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.