Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

a) Điền các địa danh: Lam Sơn, núi Chí Linh vào chỗ chấm (...) trên lược đồ.

b) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ hướng tấn công giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn.

c) Đánh dấu X vào ô trông ứng với những ý em cho là đúng.

1. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

☐ Nguyễn Trãi.

☐ Lê Lợi.

☐ Lê Lai.

2. Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 - 1423) diễn ra như thế nào?

☐ Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan.

☐ Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.

☐ Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa

3. Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

☐ Nguyễn Chích.

☐ Nguyễn Trãi.

☐ Lê Lợi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn, mục 3. Giải phóng Nghệ An năm 1424 và mục 4. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

Lời giải chi tiết

a), b)

Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn (Giai đoạn 1418 - 1425)

c)

1. Lê Lợi.

2. ☒ Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.

3. ☒ Nguyễn Chích.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.