Phần 1. Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 1 - Lâu đài và thành quách của lãnh chúa trong SGK

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 2 - Hội chợ ở Đức (tranh vẽ) trong SGK

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 6 tập bản đồ Sử 7. Dựa vào SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 6 – Ma-đô-na bên cửa sổ (tranh của Lê-ô-na đơ Vanh-xi) trong SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 7 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 7 – M. Lu-thơ (1483 – 1546) trong SGK và dựa vào nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 8 – Tượng gốm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong SGK và dựa vào nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 7. Khái quát về xã hội Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Sử 7. Sự hình thành và phát triển của một quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất