Chương 5. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 35 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 49 - Di tích thành nhà Mạc (Chi Lăng – Lạng Sơn) dựa vào nội dung

Xem chi tiết
Bài 3 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 3 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 36 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 50 - Phủ chúa Trịnh (tranh vẽ thế kỉ XVIII) trong SGK và dựa vào

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 1 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 37 tập bản đồ Sử. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Sử 7. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 3 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 3 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 4 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 4 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 4 trang 41 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 5 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 5 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 5 trang 41 tập bản đồ Sử 7. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 42 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 60 – Tượng đài Quang Trung (tại gò Đống Đa - Hà Nội) trong SGK

Xem chi tiết
Bài 2 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 7 Bài 2 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Sử 7. Em hãy điền vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây những chính sách của vua Quang Trung

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài