Bài 5 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 7


Giải bài 5 trang 41 tập bản đồ Sử 7. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Câu 1

Nguyên nhân thắng lợi của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?

☐ Nhân dân ta có ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả.

☐ Các thế lực phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn thối nát và giặc ngoại xâm yếu hèn.

☐ Có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 9. Nguyên nhân thắng lợi và Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Lời giải chi tiết:

☒ Nhân dân ta có ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả.

☒ Có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Phong trào nông dân Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

☐ Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.

☐ Thành lập chính quyền mới do nhân dân làm chủ.

☐ Đánh tan các thế lực ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 9. Nguyên nhân thắng lợi và Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Lời giải chi tiết:

☒ Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.

☒ Đánh tan các thế lực ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.