Chương 3. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 7. Hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Sử 7. Dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 21 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 4 trang 22 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 5 trang 23 tập bản đồ Sử 7. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 6 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 6 trang 23 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 34 – Tượng Trần Hưng Đạo (Nam Định) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 24 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 40 – Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất