Bài 6 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Quan sát hình 34 – Tượng Trần Hưng Đạo (Nam Định) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) là Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến nào thời Trần?

☐ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).

☐ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).

☐ Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288).

2. Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) là tác giả của những tác phẩm nào dưới đây?

☐ Binh thư yếu lược.

☐ Đại Việt sử kí.

☐ Vạn Kiếp tông bí truyền thư.

☐ Hịch tướng sĩ.

☐ Phú sông Bạch Đằng.

☐ Phò giá về kinh.

b) Nêu những cảm nghĩ của em về công lao của Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 2, mục 6. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287-1288)

Lời giải chi tiết

a)

1. Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) là Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến nào thời Trần?

☒ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).

☒ Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288).

2. Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) là tác giả của những tác phẩm nào dưới đây?

☒ Binh thư yếu lược.

☒ Vạn Kiếp tông bí truyền thư.

☒ Hịch tướng sĩ.                       

b)

Công lao của Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên:

Hưng Đạo đại vương (Trần Quốc Tuấn) có công lao rất lớn trong thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Ông là nhà lí luận quân sự tài ba, là tác giả của các tác phẩm nổi tiếng như Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư. Ông còn là tác giả của Hịch tướng sĩ.

Với chức Công tiết chế - Tổng chỉ huy quân đội, ông là người có công lao to lớn trong ba cuộc kháng chiến đặc biệt là các cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.