Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 7


Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

a) Điền tiếp tên các tỉnh, phủ thời Nguyễn vào chỗ chấm (...) trên lược đồ.

b) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Sau khi thành lập, nhà Nguyễn đã làm gì để củng cố chính quyền của mình?

☐ Chọn Phú Xuân làm kinh đô. Chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ. Củng cố nhà nước quân chủ tập quyền.

☐ Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ.

☐ Cắt đứt quan hệ với nhà Thanh và lập quan hệ với các nước phương Tây.

2. Dưới triều Nguyễn, tình hình nông nghiệp nước ta như thế nào?

☐ Việc sửa chữa, đắp đê không được chú ý nên lụt lội, hạn hán xảy ra luôn.

☐ Nhà Nguyễn rất chú ý phát triển, tu sửa đê điều và miễn thuế cho nông dân nhiều năm liền.

☐ Ruộng đất bỏ hoang nhiều, vì nông dân bị địa chủ, cường hào cưóp mất ruộng đất, phải lưu vong.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền, mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn

Lời giải chi tiết

a)

Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn (từ năm 1832)

b)

1.

☒ Chọn Phú Xuân làm kinh đô. Chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ. Củng cố nhà nước quân chủ tập quyền.

☒ Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ.

2.

☒ Việc sửa chữa, đắp đê không được chú ý nên lụt lội, hạn hán xảy ra luôn.

☒ Ruộng đất bỏ hoang nhiều, vì nông dân bị địa chủ, cường hào cưóp mất ruộng đất, phải lưu vong.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí