Bài 2 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a) Điền tiếp những từ thích hợp vào chỗ chấm (…) trong sơ đồ để thấy rõ tổ chức bộ máy nhà nước và quan lại thời Trần.

b) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Những biểu hiện nào chứng tỏ nhà Trần rất quan tâm đến luật pháp?

☐ Ban hành bộ “Quốc triều hình luật”.

☐ Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

☐ Lập các đội xử án lưu động đến tận các địa phương.

2. Chính sách “ngụ binh ư nông” thời Trần có ý nghĩa là gì?

☐ Thời bình thì binh lính thay phiên nhau về làm ruộng. Khi có chiến tranh thì tất cả mọi người đều tham gia quân lính.

☐ Thời bình thì cho binh lính về làm ruộng.

☐ Cả thời bình và thời chiến, binh lính luôn phải luyện tập sẵn sàng chiến đấu, không tham gia sản xuất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền , mục 3. Pháp luật thời Trần

Lời giải chi tiết

a)

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước và quan lại thời Trần

b)

1. Những biểu hiện nào chứng tỏ nhà Trần rất quan tâm đến luật pháp?

☒ Ban hành bộ “Quốc triều hình luật”.

☒ Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

2. Chính sách “ngụ binh ư nông” thời Trần có ý nghĩa là gì?

☒ Thời bình thì binh lính thay phiên nhau về làm ruộng. Khi có chiến tranh thì tất cả mọi người đều tham gia quân lính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.