Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Quan sát hình 40 – Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý đúng.

1. Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?

☐ Chiến tranh giữa các thế lực của quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.

☐ Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.

☐ Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

2. Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?

☐ Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

☐ Phân chia lại các đơn vị hành chính trong toàn quốc và quy định công việc cụ thể của bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.

☐ Thay đổi toàn bộ các quan lại trong triều bằng những người họ hàng thân thích của mình.

3. Hồ Quý Ly có những cải cách gì về kinh tế?

☐ Chia lại ruộng đất cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, già trẻ.

☐ Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

☐ Quy định lại việc sở hữu ruộng đất của toàn dân, mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu, kể cả Đại vương và Trưởng công chúa.

4. Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?

☐ Giải phóng cho các nô tì được nuôi trong các vương hầu, quý tộc và quan lại. Sửa đổi cả nội dung học tập và chế độ thi cử theo nhà Minh.

☐ Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

☐ Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.

b) Nêu ý nghĩa, tác dụng của những cải cách của Hồ Quý Ly.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400), mục 5. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Lời giải chi tiết

a)

1. ☒ Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

2. ☒ Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

3. ☒ Quy định lại việc sở hữu ruộng đất của toàn dân, mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu, kể cả Đại vương và Trưởng công chúa.

4.

☒ Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

☒ Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.

b)

Ý nghĩa, tác dụng của những cải cách của Hồ Quý Ly:

+ Tích cực:

Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ.

+ Hạn chế:

Một số chính sách chưa triệt để, các chính sách chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.