Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 7


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

a) Điền các địa danh: Đa Bang, Đông Đô, Tây Đô vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

b) Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ hướng chặn đánh và rút lui của quan nhà Hồ; màu xanh vào mũi tên chỉ hướng tiến đánh của quân Minh.

c) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta năm nào?

☐ Năm 1406.

☐ Năm 1407.

☐ Năm 1408.

2. Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

☐ 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.

☐ 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.

☐ 30 vạn quân và hàng vạn dân phu.

3. Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?

☐ Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.

☐ Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.

☐ Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.

4. Sau khi đánh bại nhà Hồ, nhà Minh thi hành chính sách cai trị như thế nào đối với nhân dân ta?

☐ Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ và sáp nhập vào Trung Quốc.

☐ Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.

☐ Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Lời giải chi tiết

a), b)

Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân xâm lược Minh

c)

1. ☒ Năm 1406.                     

2. ☒ 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.

3. ☒ Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.

4.

☒ Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ và sáp nhập vào Trung Quốc.

☒ Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng ức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.