Bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 72 SBT Vật lí 10


Giải bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 72 sách bài tập vật lý 10. Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

31.1.

Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi?

A. Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín.

B. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp.

C. Không khí trong một xi lanh được nung nóng, dãn nở và đẩy pit tông dịch chuyển.

D. Trong cả ba hiện tượng trên.

Lời giải chi tiết:

A- thể tích không đổi

B- chỉ có thể tích thay đổi

C- cả nhiệt độ, thể tích và áp suất đều thay đổi

Chọn đáp án C

31.2.

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. pV/T = hằng số.

B.  \({{{p_1}{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}{V_2}} \over {{T_2}}}\)

C. pV ~ T

D. pT/V = hằng số.

Phương pháp giải:

Áp dụng các dạng biểu thức của phương trình trạng thái của khí lí tưởng

\(\dfrac{{pV}}{T} = \cos nt;pV \sim T;\dfrac{{{p_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\)

Lời giải chi tiết:

Áp dụng các dạng biểu thức của phương trình trạng thái của khí lí tưởng

\(\dfrac{{pV}}{T} = \cos nt;pV \sim T;\dfrac{{{p_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\)

Chọn đáp án D

31.3.

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

A. V/T = hằng số.

B. V ~ 1/T       

C. V ~ T 

D.  \({{{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{V_2}} \over {{T_2}}}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quá trình đẳng áp: trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

Lời giải chi tiết:

Ta có: trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 

Áp dụng các dạng biểu thức của định luật Gay – luy - xác

\(\dfrac{V}{T} = \cos nt;V \sim T;\dfrac{{{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{V_2}}}{{{T_2}}}\)

Chọn đáp án B

31.4.

Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về quá trình đẳng áp: quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi

Lời giải chi tiết:

Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 73 SBT Vật lí 10

    Giải bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 73 sách bài tập vật lý 10. Một lượng khí có thể tích 200 cm3 ở nhiệt độ 16°c và áp suất 740 mmHg. Thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn là :

  • Bài 31.9, 31.10, 31.11, 31.12 trang 73 SBT Vật lí 10

    Giải bài 31.9, 31.10, 31.11, 31.12 trang 73 sách bài tập vật lý 10. Một bình cầu dung tích 20 lít chứa ôxi ở nhiệt độ 16°C và áp suất 100 atm. Tính thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn. Tại sao kết quả tìm được chỉ là gần đúng ?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.