Bài 1 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét khái quát về đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thủy ở thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long trên đất nước ta vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Đời sống vật chất

Tổ chức xã hội

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Đời sống vật chất và mục 2. Tổ chức xã hội

Lời giải chi tiết

Đời sống vật chất

Tổ chức xã hội

- Công cụ chủ yếu bằng đá.

- Họ đã biết mài đá, dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ các loại như rìu, bôn, chày.

- Biết dùng tre, gỗ, xương làm công cụ và đồ dùng cần thiết.

- Biết làm gốm.

- Biết trồng trọt, chăn nuôi.

- Sống thành từng nhóm và định cư lâu dài ở những vùng thuận tiện.

- Số người tăng lên.

- Quan hệ xã hội hình thành.

- Những người cùng huyết thống chung sống với nhau theo chế độ mẫu hệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 12 phiếu