Bài 1 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Trong cuộc thi “Nhận biết lịch sử”, em được đọc các thông tin và được quan sát ảnh chụp các hiện vật dưới đây. Em hãy:

a) Điền những thông tin trong khung màu đỏ vào chỗ chấm (…) dưới mỗi hình ảnh cho đúng.

b) Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Đặc điểm của công cụ rìu đá Núi Đọ là gì?

☐ Những hòn cuội hoặc mảnh đá trong tự nhiên

☐ Những hòn cuội hoặc mảnh đá được ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập

☐ Những hòn cuội hoặc mảnh đá được ghè đẽo và mài sắc ở phần lưỡi

* Đặc điểm của công cụ rìu đá Hạ Long là gì?

☐ Những hòn cuội hoặc đá được mài ở lưỡi cho sắc và có vai

☐ Những hòn cuội hoặc đá được ghè đẽo và có hình thù rõ ràng

☐ Những hòn cuội hoặc đá được mài ở phần lưỡi cho sắc và có chỗ tra cán để cầm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? và mục 3. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mớí?

Lời giải chi tiết

b)

* Đặc điểm của công cụ rìu đá Núi Đọ

☒ Những hòn cuội hoặc mảnh đá được ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập

* Đặc điểm của công cụ rìu đá Hạ Long

☒ Những hòn cuội hoặc đá được ghè đẽo và có hình thù rõ ràng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu