Em hãy kể một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên.

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên là...

Em hãy kể một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên là:

- Múa hát

- Đốt lửa trại

- Uống rượu cần

- Tổ chức các cuộc thi

...

Các bài liên quan: - Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên