Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên.

Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên là:

- Gia-rai

- Ê-đê

- Ba-na

- Xơ-đăng

...

Các bài liên quan: - Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên