Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuật, mùa mưa vào những tháng nào

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Ở Buôn Ma Thuật, mùa mưa vào những tháng...

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuật, mùa mưa vào những tháng nào

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở Buôn Ma Thuật, mùa mưa vào những tháng: 5, 6, 7, 8, 9, 10

Các bài liên quan: - Bài 5. Tây Nguyên