Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuật, mùa khô vào những tháng nào

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Ở Buôn Ma Thuật, mùa khô vào những tháng...

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuật, mùa khô vào những tháng nào

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở Buôn Ma Thuật, mùa khô vào những tháng: 1, 2, 3, 4, 11, 12.

Các bài liên quan: - Bài 5. Tây Nguyên