Điều này cho thấy vật nào dẫn nhiệt tốt hơn, vật nào dẫn nhiệt kém hơn?

Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

Điều này cho thấy vật nào dẫn nhiệt tốt hơn, vật nào dẫn nhiệt kém hơn?

Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa.

Một lúc sau bạn thấy cán thìa nào nóng hơn? Điều này cho thấy vật nào dẫn nhiệt tốt hơn, vật nào dẫn nhiệt kém hơn?

Trả lời:

Thìa nhôm sẽ nóng hơn thìa nhựa. Thìa nhôm dẫn nhiệt tốt hơn, thìa nhựa dẫn nhiệt kém hơn.

Khi cầm vào từng cán thìa, em thấy cán thìa bằng nhôm nóng hơn cán thìa bằng nhựa. Điều này cho thấy nhôm dẫn nhiệt tốt hơn nhựa.

Thìa nhôm nóng lên là do nhiệt độ từ nước nóng đã truyền sang thìa.

Các bài liên quan: - Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt