Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời:

- Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

 

Các bài liên quan: - Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)