Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra, ta nên và không nên làm gì ?

Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra, ta nên và không nên làm gì ?

Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra, ta nên và không nên làm gì ?

Trả lời:

+ phải đeo kính, đội mũ, đi ô  khi trời nắng

+ không nên dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt bạn ?

Các bài liên quan: - Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt