Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 3 - Đại số 6

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 3 - Đại số 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết :

a) \(\left| {2x + 1} \right| < 2\) ;                   

b) \(11 < {x^2} < 44.\)

Câu 2. (2 điểm) Tìm các giá trị của x, biết :

a) \(\left( {12 - 3x} \right) = 510\) ;           

b) \(720 - \left( {3 + 2x} \right) = 1.\)

Câu 3. (3 điểm) Tìm ƯCLN của các cặp số sau đây :

a) \(124, - 156\) ;                   b) \( - 56,86.\)

Câu 4. (3 điểm) Tìm các số nguyên x, y sao cho \(x + y + xy = 0.\)

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) \(x = 0,\) \(x =  - 1.\)

b) \(x =  - 4,\) 4, \( - 5,\) \(5,\) \( - 6,\) 6.

Câu 2.

a) \(12 - 510 = 3x\)

\( - 498 = 3x\)

\(x =  - 166.\)

b) \(717 - 2x = 1\)

\(2x = 716\)

\(x = 358.\)

Câu 3. a) 4 ;           b) 2.

Câu 4. \(x + y + xy + \left( {x + 1} \right)\left( {y + 1} \right) - 1 = 0\) thì \(\left( {x + 1} \right)\left( {y + 1} \right) = 1.\)

ĐS. \(x = 0,\) \(y = 0\) ; \(x =  - 2,\) \(y =  - 2.\)  

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu