Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Tìm số tự nhiên \(x\) biết :

a) \(\left( {2x + 13} \right) - 127 = 0\) ; 

b) \(\left( {14 - 3x} \right) + \left( {6 + x} \right) = 0.\)

Câu 2. (3 điểm) Ta viết một dãy số : 1, 7, 13,… Hỏi

a) Số thứ 11 của dãy số là bao nhiêu ?

b) Số 2011 có phải là số thuộc dãy số đó không ?

Câu 3. (4 điểm) Tìm chữ số tận cùng của các số sau đây :

a) \({3^{2008}}\) ;

b) \({9^{2008}}\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

Câu 1.

a) \(\left( {2x + 13} \right) - 127 = 0\)

        \(2x = 127 - 13 = 114\)

                          \(x = 57\)

b) \(\left( {14 - 3x} \right) + \left( {6 + x} \right) = 0.\)

         \(14 - 3x + 6 + x = 0\)

                             \(20 = 2x\)

                                 \(x = 10.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tìm quy luật của dãy, rồi áp dụng quy luật đó làm ý a và b

Lời giải chi tiết:

Câu 2.

a) Số thứ 11 là 1 + 10.6 = 61.

b) Số thuộc dãy nếu số đó trừ đi 1 chia hết cho 6.

\(2011 - 1 = 2010\) chia hết cho 6 nên 2011 thuộc dãy số trên.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức lũy thừa của lũy thừa: \({a^{m.n}} = {\left( {{a^m}} \right)^n}\)

 Đưa về cơ số có chữ số tận cùng là 1

Lời giải chi tiết:

Câu 3.

a) \({3^{2008}} = {9^{1004}}^{} = {81^{502}}\) có cữ số tận cùng là 1 ;

b) \({9^{2008}}\)có chữ số tận cùng là 1.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.