Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (3 điểm) Tìm các chữ số a và b sao cho số \(n = \overline {a74b} \) vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 6.

Câu 2. (2 điểm) Tìm các số tự nhiên vừa là bội của 28, vừa là ước của 420.

Câu 3. (3 điểm) Tìm các số tự nhiên x và y sao cho :

\(\left( {x - 3} \right)\left( {2y - 5} \right) = 74.\)

Câu 4. (3 điểm) Một người ra chợ để mua hai loại : trứng gà và trứng vịt. Trứng gà giá 1800 đồng một quả, trứng vịt giá 1500 đồng một quả. Người đó mang tất cả 80 000 đồng. Hỏi

a)  Nếu chỉ mua một loại trứng thì mỗi loại mua được nhiều nhất bao nhiêu quả ?

b) Nếu phải mua hai loại, mỗi loại có số trứng bằng nhau thì mua nhiều nhất được bao nhiêu quả trứng ?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

Sau đó xét 2 trường hợp trên

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Vì n chia hết cho 5 nên b = 0 hoặc b = 5 (loại vì không chia hết cho 6).

Nếu b = 0 thì ta có \(a + 7 + 4 = a + 11\) chia hết cho 3 nên a = 1, 4, 7.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số đó có dạng \(28.k\) với k là số tự nhiên, sau đó đi tìm k

Lời giải chi tiết:

Câu 2. Số đó có dạng \(28.k\) với k là số tự nhiên.

Theo bài ra ta có 420 chia hết cho 28k hay chia 15 chia hết cho k.

Vậy k = 1,3, 5, 15. Các số cần tìm là : 28, 84, 140, 420.

LG bài 3

Phương pháp giải:

 Viết 74 thành tích hai số nguyên để tìm x và y

Lời giải chi tiết:

Câu 3. Ta biết 74 = 37.2 = 74.1.

Vậy \(\left\{ \matrix{  x - 3 = 2 \hfill \cr  2y - 5 = 37 \hfill \cr}  \right.\) , \(\left\{ \matrix{  x - 3 = 74 \hfill \cr  2y - 5 = 1 \hfill \cr}  \right.\) và \(\left\{ \matrix{  x - 3 = 1 \hfill \cr  2y - 5 = 74 \hfill \cr}  \right.\)

Giải ra ta có : \(\left( {x,y} \right) = \left( {5,21} \right)\) ; \(\left( {77,3} \right).\)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Nếu người đó chỉ mua trứng gà thì số trứng nhiều nhất là phần nguyên của phép chia 80000 cho 1800 

Tương tự với trứng vịt

Lời giải chi tiết:

Câu 4. a) Nếu người đó chỉ mua trứng gà thì số trứng nhiều nhất là phần nguyên của phép chia 80000 cho 1800 là 44 quả.

Nếu người đó chỉ mua trứng vịt thì số trứng nhiều nhất là phần nguyên của phép chia 80000 cho 1500 là 53 quả.

b) Hai quả trứng, mỗi loại một quả có giá là :

1800 + 1500 = 3300 đồng.

Kết quả : 24.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.