Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, biết AB = 3,5cm; BC = 8cm và AC = 4,5cm.

Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài 2. Vẽ hình theo các diễn đạt sau đây:

- Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau ở O

- Lấy A trên tia Ox, B trên tia Oy vẽ đường thẳng tt' qua O cắt đoạn thẳng AB ở C.

- Vẽ đường thẳng uv qua c cắt tia Oy tại D sao cho D nằm giữa hai điểm O và B.

- Kể tên các tia đối nhau gốc A, các tia trùng nhau gốc A.

Bài 3. Trên tia Ox xác định hai điểm E và F sao cho OE = 5cm, OF = 8cm.

a) Trong ba điểm O, E, F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng EF.

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho OD = lcm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

d) So sánh độ dài hai đoạn thẳng DE và FE.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

Lời giải chi tiết:

Bài 1.  Ta có: \(AB + AC = BC \;(3,5 + 4,5 = 8)\)

Vậy điểm A nằm giữa hai điểm còn lại B và C

LG bài 2

Phương pháp giải:

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

Lời giải chi tiết:

* Các tia đối nhau gốc A:

Ax và Ax’

Ax và AO

*Các tia trùng nhau gốc A

AO và Ax’

LG bài 3

Phương pháp giải:

Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu MA và MB là hai tia đối nhau thì M nằm giữa hai điểm A và B

Lời giải chi tiết:

a) Hai điểm E và F thuộc tia Ox mà \(OE < OF\; (5 < 8)\) nên E nằm giữa hai điểm O và F.

b) Ta có:

\(OE + EF = OF\)

\(5 + EF = 8\)

\(EF = 8 - 5 = 3 \,(cm)\)

c) OD là tỉa đối của tia Ox, mà OE và Ox là hai tia trùng nhau nên OD và OE là hai tia đối nhau. Do đó O nằm giữa hai điểm D và E

Ta có \(DO + OE = DE\)

hay \(DE = 1+5 = 6 (cm),\)

e) Ta có \(DE > EF (6 > 3).\)

 Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.