Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C

a) Vẽ tia AB, vè đoạn thẳng AC, vẽ đường thẳng BC.

b) Hãy tìm giao điểm của tia AB và đường thẳng BC.

Bài 2. Cho đường thẳng xy và O thuộc xy. Trên tia Ox lấy điếm A. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho B nằm giữa hai điểm O và C.

a)  Kể tên các tia gốc O đối nhau.

b) Kể tên các tia gốc O trùng nhau.

c) Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 3. Trên tia Ox cho ba điểm A, B, C biết \(OA = 3cm, OB = 5cm, OC = 7cm.\)

a) Hỏi trong ba đỉểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Chứng tỏ B là trung điếm của đoạn AC.

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giao điểm của hai đường thẳng là điểm chung của 2 đường thẳng đó

Lời giải chi tiết:

Bài 1.

a) 

b) Giao điểm của tia AB với đường thẳng BC là B


LG bài 2

Phương pháp giải:

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

-Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Các tia gốc O đối nhau

Ox và OB;   Ox và OC

Ox và Oy;   OA và OB

OA và OC;   OA và Oy

c) Các  tia gốc O trùng nhau

OA và Ox

OB, OC và Oy

c) Trên hình vẽ có sáu đoạn thẳng, đó là : AO, AB, AC, OB, OC và BC.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Trên tia Ox, có OA<OB<OC thì B nằm giữa A và C

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

Lời giải chi tiết:

a) Trên tia Ox ta có \(OA < OB < OC \;(3 < 5 < 7 )\) nên A nằm giữa hai điểm O và B; B nằm giữa O và C

⇒  B nằm giữa hai điểm A và C

b) Vì A nằm giữa hai điểm o và B nên

\( OA + AB = OB\)

\(3 + AB = 5\)

\(AB = 5-3 = 2\, (cm).\)

Vì B nằm giữa O và C nên:

\(OB + BC = OC\)

\(5 + BC = 7\)

\(BC = 7 - 5 = 2 \;(cm).\)

Vì B nằm giữa A và C và \(BA = BC = 2\; (cm).\)

Do đó B là trung điểm của đoạn AC.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.