Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ: 3n+2 + 3n chia hết cho 10, n ∈ N

Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết

(x + 1) + (x + 2) + .....+ (x + 100) = 7450

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Một tích có ít nhất 1 thừa số chia hết cho 10 thì chia hết cho 10.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{3^{n + 2}}\; + {\rm{ }}{3^n}\; = {\rm{ }}{3^n}_.{3^2}\; + {\rm{ }}{3^n}\\
= {3^n}\left( {{3^2} + 1} \right)\; = {3^n}\;\left( {9{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\\
= {3^n}.10
\end{array}\) 

Vì 10 chia hết cho 10 nên \(3^n.10\) chia hết cho 10.

 \( \Rightarrow \;{\rm{ }}{3^{n + 2}}\; + {\rm{ }}{3^n}\) chia hết cho 10 (n ∈ N)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: Tổng S=(số cuối + số đầu) x số các số hạng :2

Lời giải chi tiết:

Ta thấy

(x + 1) + (x + 2) + .....+ (x + 100) = S, là tổng của 100 số hạng

⇒ S = 100x + (1 + 2+...+ 100)

= 100x + (100 + 1).100 : 2 = 100x + 5050

Do đó:

(x + 1) + (x + 2) + .....+ (x + 100) = 7450

⇒ 100x + 5050 = 7450

⇒ 100x = 7450 – 5050

⇒ 100x = 2400

⇒ x = 2400 : 100 = 24

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.