Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính tổng:  S = 3 + 6 + ....+ 2016 

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của 7+ 3 

Bài 3. Tìm x ∈ N, biết: \(231 – (x – 6) = 1339 : 13\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Tìm số các số hạng của tổng

Tổng S=(số cuối + số đầu) x số các số hạng :2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
S{\rm{ }} = {\rm{ }}3{\rm{ }} + {\rm{ }}6{\rm{ }} + {\rm{ }}.... + {\rm{ }}2016{\rm{ }}\\
= {\rm{ }}3.1{\rm{ }} + {\rm{ }}3.2{\rm{ }} + {\rm{ }}....3.{\rm{ }}672
\end{array}\)

Vậy trong tổng này có 672 số hạng

\(⇒ S = (3 + 2016). 672 + 2 = 678384\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 7= 74. 74.7 = 2401.2401.7

Vậy số hạng 79 có tận cùng là 7

⇒  7+ 3 có tận cùng bằng 0

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Muốn tìm trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Lời giải chi tiết:

231 – (x – 6) = 1339 : 13

231 – (x – 6) = 103

 x – 6 =231 – 103 

 x – 6 =128

 x = 6 + 128

 x= 134

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.