Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính: 25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}

Bài 2. Tìm x ∈ N, biết

a) 5.(12 – x) – 20 = 30

b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

- Nếu các biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} ta thực hiện theo thứ tự sau:

() → [] → {}.

- Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến phép nhân và phép chia, cuối cùng đến phép cộng và trừ.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}

25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 8)]}

= 25. [32 : (12 – 4 + 4.2)]

= 25. [32 : (8 + 8)]

= 25.(32 : 16) = 25 . 2 = 50

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

Muốn tìm trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Lời giải chi tiết:

a) 5.(12 – x) – 20 = 30

5 (12 – x) = 30 + 20

5 (12 – x) = 50

12 – x = 50 : 5

12 – x = 10

x  = 12 – 10

x  = 2

b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5

(50 – 6x). 18 = 8.9. 5

(50 – 6x). 18 = 360

50 – 6x = 360 : 18

50 – 6x = 20

6x = 50 – 20

6x = 30 

x = 30 : 6

x = 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.