Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính: 25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}

Bài 2. Tìm x ∈ N, biết

a) 5.(12 – x) – 20 = 30

b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5

LG bài 1

Phương pháp giải:

- Nếu các biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} ta thực hiện theo thứ tự sau:

() → [] → {}.

- Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến phép nhân và phép chia, cuối cùng đến phép cộng và trừ.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 23)]}

25. {32 : [12 – 4 + 4.(16 : 8)]}

= 25. [32 : (12 – 4 + 4.2)]

= 25. [32 : (8 + 8)]

= 25.(32 : 16) = 25 . 2 = 50

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

Muốn tìm trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Lời giải chi tiết:

a) 5.(12 – x) – 20 = 30

5 (12 – x) = 30 + 20

5 (12 – x) = 50

12 – x = 50 : 5

12 – x = 10

x  = 12 – 10

x  = 2

b) (50 – 6x). 18 = 23. 32. 5

(50 – 6x). 18 = 8.9. 5

(50 – 6x). 18 = 360

50 – 6x = 360 : 18

50 – 6x = 20

6x = 50 – 20

6x = 30 

x = 30 : 6

x = 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài