Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x, biết

1 + 2 + 3 + ....+ x = 500500

Bài 2. Chứng tỏ rằng: 7n+4 – 7n chia hết cho 30, x ∈ N

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: Tổng S=(số cuối + số đầu) x số các số hạng :2

Lời giải chi tiết:

Ta có:

1 + 2 + 3 + ....+ x  = x ( x + 1) : 2

Nên 

1 + 2 + 3 + ....+ x = 500500 

⇒ x ( x + 1):2 = 500500

⇒ x ( x + 1) = 500500.2

⇒ x (x + 1) = 1001000 = 1000.10001

Vì x và x + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp

⇒ x = 1000

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Một tích có ít nhất 1 thừa số chia hết cho 30 thì chia hết cho 30.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{7^{n + 4}} - {7^n} = {7^n}{.7^4} - {7^n}\\
= {7^n}\left( {{7^4} - 1} \right) = {7^n}\left( {2401 - 1} \right)\\
= {7^n}.2400
\end{array}\)

Ta có: 2400 chia hết cho 30

⇒ 7n.2400 chia hết cho 30

Do đó 7n+4 – 7n chia hết cho 30, x ∈ N.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.