Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \{ x ∈\mathbb N | 100 < x ≤ 105 \}\)

Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử . 

Bài 2. Tìm số tự nhiên liền trước của các số: 100; 2010.

Bài 3. Tìm số tự nhiên x sao cho: \(30 <x< 40.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 100 và nhỏ hơn hoặc bằng 105.

Lời giải chi tiết:

Ta có  \(A = \{ x ∈\mathbb N | 100 < x ≤ 105 \}\) gồm các số tự nhiên lớn hơn 100 và nhỏ hơn hoặc bằng 105 nên \(A = \{ 101 ;102 ;103 ;104 ;105 \}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số tự nhiên liền trước của 100 là 99; số tự nhiên liền trước của 2010 là 2009.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40 để viết tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Vì \(x ∈\mathbb N\) và \(30 <x<40\) nên ta có: \(x\in\{ 31;32;33;34;35;36;37;38;39\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.