Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm x biết \(x  ∈\mathbb N^*\)  và \(x<5\)

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn n sao cho \(11≤ n ≤ 19\).

Bài 3. Điền vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

\(... ;m ;... ;( m ∈ \mathbb N^* ).\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Liệt kê các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5.

Lời giải chi tiết:

Vì \(x\in \mathbb N^*\) và \(x<5\) nên \(x\in\{1;2;3; 4\}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Các số tự nhiên chẵn có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6 hoặc 8.

Lời giải chi tiết:

Từ đề bài ta có: Tập hợp các số tự nhiên chẵn không nhỏ hơn 11 và không lớn hơn 19 là \(A=\{12;14;16;18\}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Vì hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị nên ta điền được như sau: \(m+1;m;m-1\;(m\in\mathbb N^*)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí