Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử: \(A = \{x ∈ \mathbb N^* | x < 10 \}\).

Bài 2. Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp: \(B = \{11 ;13 ;...;97 ;99 \}.\)

Bài 3. Viết tập hợp C gồm 5 số lẻ liên tiếp mà số lớn nhất là 63.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Liệt kê các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 10 để viết tập hợp A.

Lời giải chi tiết:

Tập hợp A gồm các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 10 nên ta có:

\(A = \{1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6;7; 8; 9 \}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Quan sát và phát hiện tính chất của các phần tử.

Lời giải chi tiết:

B gồm các số tự nhiên lẻ có hai chữ số.

LG bài 4

Phương pháp giải:

Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử, chú ý rằng hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(C = \{55 ;57 ;59 ;61 ;63 \}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.