Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp: \(A = \{0;5 ;10;...;95 ;100 \}.\)

Bài 2. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử : \(B = \{ x ∈ \mathbb N | 10 ≤ x<15\}\)

Bài 3. Viết tập hợp ba số tự nhiên liên tiếp mà có một số là 100.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tập hợp bằng các cách sau:

- Liệt kê các phần tử của tập hợp.

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: \(A = \{0;5 ;10;...;95 ;100 \}\) nên A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 5 và không vượt quá 100.

Bài 2. Ta có: \(B = \{ x ∈ \mathbb N | 10 ≤ x<15\}\) gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 15.

Nên \(B = \{ 10 ;11 ;12 ;13 ;14 \}\) 

Bài 3. Ta có các tập hợp sau đều thỏa mãn điều kiện đề bài \(A_1=\{98 ;99 ;100 \}\); \(A_2= \{99 ;100 ;101 \}\); \(A_3= \{100 ;101 ;102 \}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.