Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7


Đề bài

Cho tam giác ABC có \(AB < AC\), AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho \(A{\rm{E}} = AB\).

a) Chứng minh rằng: \(C{\rm{D}} > B{\rm{D}}\);

b) So sánh \(\widehat {ADB}\) và \(\widehat {A{\rm{D}}C}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong 1 tam giác, góc đồi diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn

Lời giải chi tiết

a) Xét \(\Delta A{\rm{D}}B\) và \(\Delta A{\rm{D}}E\) có:

+) AD cạnh chung

+) \({\widehat A_1} = {\widehat A_2}\) (gt)

+) \(AB = A{\rm{E}}\) (gt)

Do đó \(\Delta A{\rm{D}}B = \Delta A{\rm{D}}E\) (c.g.c)

\(\Rightarrow DB = DE\) (cạnh tương ứng) và \({\widehat B_2} = {\widehat E_2}\) (góc tương ứng),

Mà \({\widehat B_1} + {\widehat B_2} = {180^0};{\widehat E_1} + {\widehat E_2} = {180^0}\).

Do đó \({\widehat B_1} = {\widehat E_1}\), mà \({\widehat B_1} > \widehat C\) (vì \({\widehat B_1}\) là góc ngoài của \(\Delta ABC\))

\( \Rightarrow {\widehat E_1} > \widehat C\)   (1)  

Trong \(\Delta D EC\) có \(  {\widehat E_1} > \widehat C\)  \( \Rightarrow CD > DE\) mà \(DE = DB\)

\( \Rightarrow C{\rm{D}} > DB\) .

b) \(AB < AC\)  (gt) \( \Rightarrow A{\rm{E}} < AC\) (vì \(A{\rm{E}} = AB\))

\( \Rightarrow \widehat {A{\rm{D}}E} < \widehat {A{\rm{D}}C}\)

Mà \(\widehat {A{\rm{D}}E} = \widehat {A{\rm{D}}B}\) (cmt)

\( \Rightarrow \widehat {A{\rm{D}}B} < \widehat {A{\rm{D}}C}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.