Đặt lọ nước vôi trong trên bàn (hình 3a). Sau vài ngày lọ nước vôi còn trong nữa không?

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Đặt lọ nước vôi trong trên bàn (hình 3a). Sau vài ngày lọ nước vôi còn trong nữa không?

Đặt lọ nước vôi trong trên bàn (hình 3a). Sau vài ngày lọ nước vôi còn trong nữa không?

Trả lời:

Ở hình a lọ nước vôi rất trong

Sau 3 ngày, nước vôi không còn trong nữa mà đã bị vẩn đục.

Các bài liên quan: - Bài 32: Không khí có những thành phần nào?