Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao ?

Bình chọn:
3.4 trên 36 phiếu

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục...

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục thất bại. Thu - đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

Các bài liên quan: - Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu