Bài 3 trang 32 SGK Lịch sử 5


Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ?

Đề bài

Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu-đông 

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu-đông:

- Đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc

- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

- Làm chùn bước quân Pháp trong việc xâm lược Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí