Lý thuyết Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Lịch sử 5


Lý thuyết Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Lịch sử 5 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 2: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, một số nhà nho yêu nước có tư tưởng canh tân đất nước để tự lập, tự cường. 

Năm 1860, Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp, ông chú ý tìm tỏi và quan sát để tìm cách đưa đât snuowsc thoát khỏi nghèo nàn, xâm lược. 

Nguyễn Trường Tộ trình lên vua Tự Đức bản điều trần:

- Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước

- Thông thương với thế giới

- Thuê người nước ngoài để giúp ta khai thác tài nguyên

- Mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc.

Những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ không được vua Tự Đức chấp thuận. 

Tuy vậy, hậu nhân vẫn kính trọng ông bởi sự hiểu biết, lòng yêu nước, muốn dân giàu nước mạnh của nguyễn Trường Tộ. 

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 25 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí