Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng ?

Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

Ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh.

Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng ?

Trả lời:

Ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh. Luôn chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lập, tự cường.

Các bài liên quan: - Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu